Co můžete darovat

 

 

Vážení přátelé,

 

 

Letošním rokem je to již 25 let, co Diakonie Broumov, sociální družstvo realizuje myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem. Hlavním prostředkem k uskutečnění tohoto cíle jsou dnes již tradičně organizované sbírky použitého ošacení. Jsme hrdí, že každým rokem se do nich zapojuje více jak 2 000 měst a obcí v České republice. Naši dárci také mohou využívat kontejnery na textil pískově-žluté barvy, jejichž počet překračuje hranici 800. Najdete je ve dvou velikostech a jsou rozmístěny po celé republice.

 

Dovolte nám touto cestou vyjádřit naše upřímné poděkování za Vámi darovaný materiál či uspořádanou sbírku. Podáním pomocné ruky můžeme naopak my pomoci lidem v sociální nouzi, ve které se nacházejí. Vytříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc lidem v České republice, východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména v Africe. Důležitým aspektem činnosti Diakonie Broumov je také ochrana životního prostředí. 95 % Vámi darovaného textilu smysluplně využijeme, ať již k zmíněné materiální pomoci, tak i k další recyklaci. Jsme vděční za Vaše úsilí a čas, který nám věnujete. Jste nezbytnou součástí našeho týmu lidí, protože právě díky Vám můžeme realizovat naše poslání: „Nepotřebné věci potřebným.“

 

Rádi bychom Vás tímto poprosili, pokud to bude možné, zda byste textil před darováním prohlédli a vyřadili některé věci, které my nemůžeme již dále využít a musíme je likvidovat na skládce, což je pro nás opravdu velmi finančně náročné. Jedná se zejména o bundy či kabáty s rozbitým zipem, s dírou, poškozené od molů. U některých věcí poškození či roztržení nevadí,  máte je uvedeny v přiloženém seznamu, především se jedná o bavlněné věci (mikiny, ložní prádlo, ručníky, …)

Připravili jsme podrobnější seznam, který Vám usnadní přípravu věcí ke sběru, vytřídění záleží však pouze na Vás a na Vašich možnostech. Chceme každého ubezpečit, že si vážíme jakékoliv pomoci a Vaši pomoc vždy uvítáme.

 

Závěrem bychom Vám ještě jednou chtěli co nejsrdečněji poděkovat za Vaši dosavadní pomoc. Pevně věříme, že se Vám podaří vytřídit určité druhy šatstva dle našich požadavků. Budeme velice rádi a potěšeni, když i nadále zůstanete dárci a zároveň přáteli Diakonie Broumov a budete společně s námi pomáhat potřebným. 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: