Sbírková činnost

V posledních dvou letech vzrostl počet komerčních firem zabývajících se sběrem použitého textilu. Také charity, Červený kříž a Armády spásy s námi spolupracují v daleko menším měřítku, než tomu tak bývalo. Materiál používají pro vlastní potřebu nebo jako prostředek k financování vlastní činnosti.

Důsledkem je stále větší nedostatek sbírek použitého ošacení pro potřebné. Nevzdáváme naše úsilí a snahu pomáhat lidem, kteří se dostali do svízelné životní situace a díky solidaritě mnoha lidí se nám to i daří. Abychom mohli pokračovat ve své, již více jak dvacet let trvající činnosti, pořádáme 2x ročně sbírky použitého nevyužitého textilu s Vaší pomocí či s pomocí dalších spolků, jako je například Svaz žen, ČČK, SDH atp., organizované sbírky, kde občané nosí darovaný textil na konkrétní sběrná místa.


Kontejnery však nemohou nahradit tradiční formy sběru
, proto také Diakonie Broumov neopouští organizované sbírky a za podpory široké veřejnosti bude i nadále především podporovat svozy humanitárních sbírek od občanů, obcí a měst, církví a organizací.