Historie

Okénko do historie Diakonie Broumov

Diakonie Broumov, občanské sdružení, bylo založeno 15.9.1993 v Úpici jako dobrovolné, nezáviské, necírkevní a nepolitické sdružení, sdružující odbornou i laickou veřejnost v oblasti poskytování materiální pomoci sociálně potřebným lidem bez ohledu na rasu národnost, státní příslušnost, víru či politický názor.

Již od svého založení začala uskutečňovat myšlenku sběru již nepotřebného ošacení, které by jinak skončilo jako odpad na skládkách. Navazuje průběžně až do dnešních dnů spolupráci jak s městy a obcemi, tak s různými charitními organizacemi, církvemi, spolky i jednotlivci po celé ČR k zajištění sběru použitého textilu. Tuto činnost rozšířila od roku 2012 umisťováním kontejnerů na použité šatstvo do měst a obcí.

Od počátku své činnosti začala Diakonie Broumov provozovat ubytovny pro osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. Od roku 2007 poskytovala sociální služby, registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., od konce roku 2012 je sociální činnost bez dotací, pokračuje z prostředků Diakonie Broumov dodnes.

Od roku 1997 má Diakonie Broumov v majetku kulturní památku kostel Zmrtvýchvstání v Broumově, kterou dostala od CČSH darem. V letech 1999-2001 proběhla rekonstrukce, v dalších letech se prováděly potřebné opravy. V roce 2014 byly zahájeny práce na rekonstrukci fary. Fotografie kostela

V roce 2006 byl zaveden v Diakonii Broumov systém řízení jakosti a životního prostředí, certifikace ISO 9001 a ISO 14001.

V roce 2014 se změnila návazně na platnost nového Občanského zákoníku právní forma z občanského sdružení na sociální družstvo. více zde