O nás

Diakonie Broumov

Základní identifikační údaje

Základní identifikační údaje sociálního družstva Diakonie Broumov.
Přesunout

Poslání

Předmětem činnosti družstva je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.
Přesunout

Historie

Diakonie Broumov, občanské sdružení, bylo založeno 15.9.1993 v Úpici jako dobrovolné, nezáviské, necírkevní a nepolitické sdružení, sdružující odbornou i laickou veřejnost v oblasti poskytování materiální pomoci sociálně potřebným lidem bez ohledu na rasu národnost, státní příslušnost, víru či politický názor.
Přesunout

Výroční zpráva

Výroční zpráva sociálního družstva Diakonie Broumov
ISO certifikace

Certifikace

Společnost je držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 14001.
Logo Diakonie Broumov

Nová právní forma - sociální družstvo

Zcela podstatnou událostí bylo pro naši organizaci schválení Nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1.1.2014. Museli jsme se připravit na zrušení naší právní formy - občanského sdružení a rozhodnout se, jak pokračovat.