Vaše ohlasy nás těší

Vaše ohlasy nás těší ....

 

Městská část Praha 8 vydává měsíčník s názvem OSMIČKA, kde v únorovém čísle vyšel článek o charitativní akci, kterou Diakonie Broumov poskytla zvířecímu útulku v Troji (viz. přiložený článek).

 

 

 

Velmi si ceníme reakce paní Evy z Prahy, která na tento článek a celkově na činnost Diakonie Broumov reagovala prostřednictvím níže přiloženého dopisu.

 

Vážení přátelé,

  

 v únorovém čísle Osmičky na str. 5 mne zaujal a potěšil článek Podpora

zvířecího útulku v Troji.

  

 Diakonie Broumov je první institucí u nás, která už v roce 1993 začala se

sběrem nepotřebného šatstva a ostatních druhů textilu. O jejích záslužných

aktivitách se může každý dočíst na internetových stránkách. Moc jí fandím,

už proto, že z této oblasti Čech pocházím a vím, že svou činností prospívá

nejen potřebným jednotlivcům, rodinám a organizacím, zejména těm, které

poskytují humanitární pomoc, ale také proto, že umožňuje zaměstnat lidi,

kteří by jinak těžko hledali práci. Po likvidaci textilního průmyslu

na Náchodsku jde o oblast s malou pracovní příležitostí.

  

 Proto se obracím na obě paní radní, zmíněné ve vašem článku, zda by nebylo

možno umístit v naších sídlištích  (Bohnice, Čimice, Kobylisy) nějaký sběrný

kontejner právě pro Diakonii Broumov. Vím, že jsou zde kontejnery firmy

Potex a většině občanů je asi jedno, koho podpoří, ale na seznamu kontejnerů

pro Diakonii v Praze, má právě Praha 8 jen tři kontejnery (dva v Březiněvsi

a třetí ve sběrném dvoře v Libni). A když tak hezky Diakonie podporuje

zvířátka, je zde, podle mého názoru, důvod k zamyšlení.  

 

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

 

Eva Linková, Praha - Bohnice, Feřtekova 21  

 

 

Srdečně Vám děkujeme za podporu

 

PhDr. Vítězslav Králík

předseda družstva