Sběr použitého textilu na nádraží

Diakonie Broumov pořádá v rámci programu "Nepotřebné věci potřebným" opakovaně sběr použitého textilu na nádraží. Tato akce byla vždy v minulých letech velice úspěšná. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu a pomoc!!! Sběr bude organizačně probíhat v těchto městech:

Hradec Králové nákladové nádraží - sběr do vozidla 23.3.2019 9:00-17:00
       
Jihlava-město kolej směrem k Feroně 13.4.2019 9:00-17:00


V případě potřeby kontaktujte dispečink.

 

Jaké věci je možné darovat:

 

Věci, které vzít nemůžeme: