Sběr použitého šatstva -  Hradec Králové

 

Diakonie Broumov pořádá v rámci programu "Nepotřebné věci potřebným" opakovaně sběr použitého textilu na nádraží Hradec Králové. Tato akce byla vždy v minulých letech velice úspěšná. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu a pomoc!!!

 

Sběr se uskuteční dne 14.3.2020 do auta před nákladovým nádražím v Hradci Králové,

od 9,00 - 17,00 hodin

 

V případě potřeby kontaktujte dispečink 224 316 800, 603 287 387

 

 

 Jaké věci je možné darovat:

 

 

 

 

Věci, které vzít nemůžeme: