Sběr použitého šatstva do vagonu  -  Jihlava - se uskuteční

Diakonie Broumov pořádá v rámci programu "Nepotřebné věci potřebným" opakovaně sběr použitého textilu na nádraží Jihlava. Tato akce byla vždy v minulých letech velice úspěšná. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu a pomoc!!!

 

Vagón bude přistaven 14.11.2020 od 9:00 - 17:00 hodin u budovy Jihlava - nádraží město. Přivítáme i jakýkoliv příspěvek na přepravu vagónu. Děkujeme!