Sběr použitého šatstva do vagonu  -  Jihlava

Diakonie Broumov pořádá v rámci programu "Nepotřebné věci potřebným" opakovaně sběr použitého textilu na nádraží Jihlava. Tato akce byla vždy v minulých letech velice úspěšná. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu a pomoc!!!OMLOUVÁME SE, ALE Z DŮVODU KARANTÉNY SE AKCE RUŠÍ.