O otázkách recyklace textilu a ochraně životního prostředí přijel jednat do Diakonie Broumov člen Rady Královéhradeckého kraje pan Karel Klíma.

Pan Karel Klíma se jako člen Rady Královéhradeckého kraje , zodpovědný za oblast oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, přijel seznámit s činnosti Diakonie Broumov, která výrazným způsobem již 25 let ovlivňuje oblast životního prostředí.

Veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit, využít nebo zpracovat. Vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz na zpracování textilu již nevhodného k nošení či nějak poškozeného na čistící plachetky. Touto recyklací zároveň předchází vzniku odpadů, protože sesbíraný textil by jinak skončil na skládkách či v popelnicích.

S panem Klímou byla projednána otázka možného zařazení Diakonie do systému pro zpětný odběr výrobků, případně možnosti získání úlev ze zpoplatnění likvidace odpadů.

Po seznámení se s činností a problematikou odpadového hospodářství v družstvu, byla panem Klímou přislíbena podpora a pomoc při vyhledávání možností řešení.