Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádal ve Škodově paláci charitativní sbírku

Ve dnech 14. - 16. května 2018  proběhla v sídle Magistrátu hlavního města Prahy ve Škodově paláci již druhá sbírka  použitého ošacení, obuvi, hraček a drobných věcí z domácnosti, ve prospěch potřebným lidem.

Diakonie Broumov děkuje tímto všem dárcům za pomoc potřebným a  Magistrátu HMP, jmenovitě paní Ing. Anně Kulhánkové  za organizaci sbírky a podporu dobré věci.