Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá charitativní sbírku, která právě probíhá ve Škodově paláci

14. - 16. května 2018, Škodův palác v přízemí  (přepážková hala dopravně správních činností), Jungmannova 35/29, 110 00 Nové Město

Kdo má doma věci, které sám nepotřebuje a rád je přenechá potřebným, přijďte.

Diakonie Broumov děkuje tímto Magistrátu HMP a paní Ing. Anně Kulhánkové  za organizaci sbírky a podporu dobré věci.

Podrobnosti najdete: 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/prazsky_magistrat_ve_spolupraci_s.html