Diakonie Broumov vyhlašuje veřejnou sbírku pro ubytovnu

Pro tyto účely jsme zřídili speciální konto: 19-1302698349/0800