Naše činnost

Předmět činnosti Diakonie Broumov


Předmětem činnosti je podle stanov družstva obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla, a působnosti sociálního družstva. Zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Především, se jedná o provozování střediska sociální pomoci spoluobčanům, materiální pomoc, poskytování pracovních příležitostí spoluobčanům v nouzi v sociálně podnikatelských aktivitách družstva.


Ubytovací služby Diakonie Broumov, sociální družstvo


Diakonie Broumov má vypracován program pomoci potřebným, jedná se o bydlení pro potřebné, materiální pomoc pro potřebné, nabídka pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Jedná se o ubytovny v Broumově a v Úpici, jsou určeny pro osoby které se ocitly v obtížné životní situaci, ale které budou moci platit náklady za ubytování.

Více o azylovém bydlení naleznete zde.


Sběrná a výdejní střediska


Abecední seznam sběrných a výdejních středisek s adresou a otvírací dobou.