AKTUÁLNÍ DĚNÍ

Přesunout

Pomáháme i němé tváři

„Němá tvář“ nemůže požádat, nepoděkuje, přesto často pomoc potřebuje. Diakonie Broumov ve spolupráci se studenty Gymnázia Jana Palacha v Praze nakoupila konzervy pro psy, Diakonie darovala deky a plyšáky.
Logo Diakonie Broumov

Nová právní forma - sociální družstvo

Zcela podstatnou událostí bylo pro naši organizaci schválení Nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1.1.2014. Museli jsme se připravit na zrušení naší právní formy - občanského sdružení a rozhodnout se, jak pokračovat.

Diakonie Broumov vyhlašuje veřejnou sbírku

Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů. čti dál .......