AKTUÁLNÍ DĚNÍ

Logo Diakonie Broumov

Nová právní forma - sociální družstvo

Zcela podstatnou událostí bylo pro naši organizaci schválení Nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1.1.2014. Museli jsme se připravit na zrušení naší právní formy - občanského sdružení a rozhodnout se, jak pokračovat.