AKTUÁLNÍ DĚNÍ

Přesunout

Největší štěstí je úsměv a radost v dětských očí

Ve čtvrtek 1.června 2017 slavíme Mezinárodní den dětí, a tak nás požádala ZŠ v Úpici o sponzorský dar ve formě plyšových hraček pro dětičky nejenom z místních, ale i z okolních mateřských škol.
Přesunout

Ocenění a poděkování za lidskou pomoc jako zpětná vazba ve vzájemné spolupráci v oblasti sbírek

Touto cestou chceme reagovat na dopis, který nám zaslala paní Hana Stejskalová z Oblastní charity Uherské Hradiště. Velice nás těší Vaše zpětná reakce na děkovný dopis, který pravidelně zasíláme lidem dobré vůle.
Přesunout

Výjimečná návštěva v Diakonii Broumov

Ve dnech 18.5.2017 a 19.5.2017 zavítali do našeho malebného města Broumov zástupci úřadů městských částí hlavního města Prahy a Pražských služeb, a.s., kde si prohlédli provoz a zázemí Diakonie Broumov, sociální družstvo.

Diakonie Broumov ve spolupráci s Církví československou husitskou

Mezi historické budovy Broumova patří i kostel Zmrtvýchvstání, který je v majetku Diakonie Broumov od roku 1997. Objekt byl původně ve značně zchátralém stavu, proto Diakonie Broumov pokračuje každoročně v projektu oprav a rekonstrukcí. Loď kostela je v současnosti využívaná pro jednorázové náboženské či kulturní akce. V nejbližší době bude zapůjčena ve spolupráci s Církví československou husitskou pro “Noc kostelů,” a to v termínu od 8. do 11. června 2017.
Přesunout

Diakonie Broumov a „Polévkový den“ školy …

Diakonie Broumov, sociální družstvo byla oslovena, aby představila svou činnost Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně, k příležitosti projektového dne. Byl to již osmý Polévkový den, který se nesl v duchu ekologie a opětovného využití věcí. Polévkový den proto, aby symbolicky připomněl, jak je důležité společenství, a také to, že škola má i jiný, nežli fyzický rozměr.
Přesunout

Sběr použitého textilu

Diakonie Broumov pořádá v rámci programu "nepotřebné věci potřebným" sběr použitého textilu. Více informací ke sběrným místům naleznete v článku.
Přesunout

Vaše ohlasy nás těší

Městská část Praha 8 vydává měsíčník s názvem OSMIČKA, kde v únorovém čísle vyšel článek o charitativní akci, kterou Diakonie Broumov poskytla zvířecímu útulku v Troji (viz. přiložený článek).
Přesunout

Naši zaměstnanci jsou lidé na správném místě ...

Před pár dny nám paní Hrubá zaslala tento milý a vřelý dopis, ve kterém děkuje našim zaměstnancům, kteří neváhali ani minutu a okamžitě podali pomocnou ruku ženě s dítětem, která se ocitla v nepříjemné situaci.
Přesunout

Tříkrálová sbírka – lidé podpořili dobrou věc a ještě se u toho příjemně bavili

Téměř 1000 kg oblečení a potřeb pro domácnost se pro charitativní účely nasbíralo o víkendu během Tříkrálové sbírky v areálu bývalé hoblárny v obci Ostravice. Akci v areálu NAPILE uspořádala společnost Ridera Reality pro sociální družstvo Diakonie Broumov.
Přesunout

Poděkování za spolupráci a podporu v roce 2016 a novoroční přání roku 2017

Drazí přátelé Diakonie Broumov, dovolte nám prosím touto krátkou cestou vyjádřit naše upřímné poděkování za spolupráci a pomoc v tomto roce především všem našim dárcům.